Der er en mere bæredygtig udgave af din virksomhed

- og den kan Worldhugger hjælpe dig med at finde ind til

INTRODUKTION TIL

BÆREDYGTIGHED

360 GRADERS 

SCREENING

WORKSHOP

ANALYSE OG

HANDLINGSPLAN

HJÆLP TIL 

CERTIFICERING

BÆREDYGTIGHED ER VEJEN FREM

Vores fremtid, hvis vi vil have en, er et mere bæredygtigt samfund, og det omfatter alle elementer i samfundet – også virksomhederne. Der ligger således en stor og spændende opgave foran os med at gøre op med gamle normer og omstille traditionelle virksomheder til bæredygtighed.

Heldigvis kan det også gavne en virksomhed direkte at omstille til bæredygtighed. At have en grøn profil er i dag en klar konkurrencefordel, fordi man på den måde kan skille sig positivt ud blandt konkurrenterne. Mange forbrugere og virksomheder stiller i dag krav til bæredygtighed i de produkter de køber, og på den måde er der mange konventionelle virksomheder der vælges fra.

Endnu en god årsag til at blive mere bæredygtig er, at der kan være penge at spare ved fx at reducere spild og undgå affald.

Men hvor skal man starte? Det kan være svært at se, hvordan man som virksomhed bedst begynder omlægningen til bæredygtighed, og måske er det endda svært at forestille sig, hvordan ens virksomhed ser ud i en bæredygtig udgave.

Bæredygtighed har mange aspekter – et aspekt er CO2 og de andre drivhusgasser, som påvirker opvarmningen af vores klode, et andet er påvirkning på miljøet både i udvindingen af ressourcer og i den anden ende som affald. Dertil kommer alle de menneskelige aspekter, som også er en del af et bæredygtigt samfund.

Bæredygtighed handler om langtidsholdbare løsninger, som ikke resulterer i, at vi saver den gren over, som vi selv sidder på – hvilket vi er godt i gang med nu.

Så selvfølgelig skal vi omstille til bæredygtighed.

Danmark er et rigt og innovativt land, hvor vi har overskud til at udvikle nye bæredygtige løsninger, som kan være med til at hjælpe verden i en mere bæredygtig retning. Det vi udvikler her kan eksporteres, og tjene både de danske virksomheder og resten af verden.

Der er en bæredygtig vej frem, og den kan vi finde sammen.

INTRODUKTION TIL
BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed kan være et stort og komplekst emne at tage hul på, så har I brug for en introduktion til bæredygtighed, og til hvad det kan betyde for jer, så kan I booke et foredrag, hvor jeg kommer ud og fortæller om bæredygtighedens mange aspekter. Her kan I også høre gode eksempler på hvad andre har gjort for at blive mere bæredygtige.

Savner I overblikket over hvordan bæredygtighed kan se ud i netop jeres virksomhed? Alle virksomheder er forskellige og derfor er der heller ikke en one-size-fits-all løsning til bæredygtighed. Med en 360 graders screening bliver jeres virksomhed gennemgået fra A-Z, og alle aspekter vurderes i forhold til bæredygtighed. På den måde finder vi både de lavt hængende frugter og de største forbedringsmuligheder.

360 GRADER
SCREENING

WORKSHOP

Engagér hele virksomheden i en workshop, hvor I får bæredygtigheden ind under huden og begynder at kigge på jeres virksomhed med nogle grønnere øjne.

Med en dybdegående analyse dykkes der ned i de emner, som i screeningen har vist at indeholde gode muligheder for forbedring og der udarbejdes en handlingsplan for implementering af forbedringsforslagene.

DYBDEGÅENDE ANALYSE OG HANDLINGSPLAN

HJÆLP TIL
CERTIFICERINGER

Med officielle certificeringer er det meget nemmere at kommunikere jeres bæredygtige indsatser til kunder og omverdenen. Her kan I også få hjælp til at få etableret den dokumentation, der skal til for at kunne blive godkendt til certificeringerne.